CONSTITUTIONS DE L’INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION – Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865

Informations générales
  • PC-218
  • CONSTITUTIONS DE L'INSTITUT DES AUGUSTINS DE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
  • NOTES COMPLEMENTAIRES
  • Sage et Touveneraud, PREMIERES CONSTITUTIONS 1855-1865
Informations détaillées
  • 1 ANIMADVERSIONES AUX ASSOMPTIONNISTES
  • 1863
La lettre

1. Texte des ANIMADVERSIONES faites en 1864 par la S.C. des EE. et RR. (Cf. Collectanea, par.15, D., p. 18-19.)

Animadversiones in Constitutiones congregationis presbyterorum Beatae Mariae Virginis ad coelos Assumptae dioecesis Nemausen in Galliis.

1° Quum pia Congregatio inter cetera sibi proposuerit assumere directionem Alumnorum in Seminariis degentium, statuendum erit in Constitutionibus, ut in casu quo, adaucto sociorum numero, ab Ordinariis Locorum ipsis praedicta directio concredatur, recurrendum sit ad sanctam Sedem pro indulto eam assumendi.

2° Haud approbari potest declaratio in Constitutionibus contenta, professionem fore nullam, si Socius non manifestaverit aliquod ex impedimentis, quae obsistere poterant ipsius receptioni; et substituatur declaratio, praedictam reticentiam justam esse causam, ut ab Apostolica Sede dispensatio super votis emissis obtineatur.

3° Ad hoc ut Tyrones priusquam integrum expleverint Novitiatum, instante mortis periculo, professionem emittere valeant, necessarium erit speciale Indultum Sanctae Sedis, pro quo recurrendum erit ad hanc Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium.

4° Expressa mentio fiat de Testimonialibus Litteris Ordinariorum pro admissione ad Institutum, juxta Decretum Romani Pontifices, diei januarii 1848.

5° Approbandum non est, ideoque delendum in Constitutionibus, quartum votum extendendi Christi Regnum per opera juxta Instituti finem exercenda.

6° Priusquam ad expulsionem Sociorum, gravibus interventibus causis, deveniatur, recurrendum est ad Sanctam Sedem pro dispensatione votorum.

7° Expediens non est, ut pium Institutum votorum simplicium habeat tertium Ordinem sibi adnexum; ideoque expurgantur a Constitutionibus ea omnia, quae addictum tertium Ordinem referuntur.

8° Reservandum erit Beneplacitum Apostolicum pro alienationibus et debitis contrahendis, ad formam Sacrorum Canonum et Apostolicarum Constitutionum.

2. Ensemble des passages censurés par le Consulteur et mis en référence avec les ANIMADVERSIONES de la S.C. des EE et RR.

1. I.P., ch. 1, p. 191 – cf. 1° 11. I.P., ch. 8, p. 96 –

2. 4, 193 – 2° 12. 197 –

3. 193 – 4° 13. 197 – 1°

4. 5, 194 – 14. 197 –

5. 195 – 3° 15. 197 –

6. 6, 195 – 6° 16. 16, 201 –

7. 195 – 17. II.P., ch. 1, p. 205 – 7°

8. 195 – 18. 2, 205 – 8°

9. 7, 196 – 5° 19. 4, 207 –

10. 8, 196 – 20. 207 –

Notes et post-scriptum